علامت: اقدامات پولیس کانادا برای توقف سرعت بیش از حد موترها در جاده‌های این کشور