علامت: اعتراض دانش‌آموزان کاج در برابر نسل کشی هزاره‌ها