علامت: ازدواج اجباری منجر به خودکشی یک دختر جوان در ولایت دایکندی شد