علامت: احمد ناصر سرمست لقب قهرمان موسیقی جهان را کسب کرد