علامت: احتمال بارندگی همراه سیلاب‌ها در روزهای آینده در ۲۱ولایت افغانستان