علامت: آماری تازه یوناما افزایش قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج را نشان می‌دهد.

یوناما از افزایش جان باختگان و زخمیان مرکز آموزشی کاج خبر داده است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، آمار تازه‌یی ازشماری قربانیان حمله تروریستی کاج به نشر رسانده است.این نهاد در روز دوشنبه…