علامت: آغاز عملیات نظامی در برابر طالبان پاکستانی

رحمت الله نبیل از آغاز عملیات نظامی پاکستان در خاک افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستانی خبر داده است.

رحمت الله نبیل رٸیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید؛ پاکستان عملیات نظامی علیه طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان آغاز…