علامت: آتش سوزی داخل سالنگ باعث جان باختن ده‌ها تن گردید