صدای دادخواهی اعتراض‌ کنندگان نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان به پارلمان بریتانیا رسید؛ و یک عضوی پارلمان این کشور در جلسه پارلمان این کشور که نخست‌وزیر بریتانیا نیز اشتراک کرده بود، از دولت خواست به نسل‌کشی هزاره‌ها توجه کند.

در همین حال لیز تراس نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور؛ وضعیت افغانستان را نگران‌کننده گفته و از وزیر خارجه خواست با اعتراض کنندگان نسل‌کشی هزاره‌ها دیدار کند.

آنتونی برون، عضوی پارلمان بریتانیا در نشست پرسش و پاسخ با نخست وزیر این کشور گفته است، که بیرون پارلمان هزاره‌ها از سراسر این کشور گردهمایی کردند و خواهان حمایت بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند.

این عضوی پارلمان بریتانیا تٲکید دارد، که با اعتراض کنتدگان نسل‌کشی هزاره‌ها دیدار داشته و از دولت بریتانیا درخواست حمایت از اعتراض کنندگان را داشته و برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان اقدام کند.

دیدار یکی از اعتراض کنندگان با وزیر خارجه بریتانیا و یک عضوی پارلمان این کشور.

لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا در پاسخ به اظهارات این عضو پارلمان این کشور از وضعیت افغانستان نگرانی کرده است.

نخست وزیر بریتانیا در ادامه گفت، که به دلیل عقب‌گرد در موارد چون حقوق بشر وبه ویژه وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان عمیقا متاسف است.
خانم تراس در ادامه از وزیر امور خارجه بریتانیا درخواست دیدار با اعتراض کنندگان نسل‌کشی هزاره‌ها در این کشور را کرد.

پل بریستو، عضو دیگر پارلمان بریتانیا به اعتراض کنندگان پیوست؛ و تٲکید دارد، که کارزاری را برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در پارلمان این کشور را اندازی خواهد کرد.

این در حالی است، که صدها تن از شهروندان افغانستان در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در پیوند به ادامه نسل‌کشی هزاره‌ها اعتراض کردند و سپس این اعتراض کنندگان به سمت پارلمان این کشور حرکت و شعارهای نسل‌کشی هزاره ها سر دادند.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *