منابع در دانشگاه بلخ در گفتگو به مهرنیوز می‌گویند، روزانه ده‌ها دانشجوی دختر به دلیل آنچه سخت‌گیری طالبان می‌گویند؛ اجازه ورود به دانشگاه داده نمیشود.

صبح امروز نیز نزدیک به صد دانشجوی دختر توسط مسول اداره امر به معروف طالبان در دانشگاه بلخ اجازه ورود داده نشد؛ حتا جلوی شماری از دانشجویان با تحقیر، توهین، ضرب و شتم گرفته شد.
یک دانشجوی دختر در دانشگاه بلخ که امروز اجازه ورود به دانشگاه برایش داده نشد؛ به مهرنیوز می‌گوید، در ابتدا مسول امر به معروف طالبان در این دانشگاه گفته بود؛ که آنان لباس رنگین نپوشند و با ماسک به صورت شان به دانشگاه بیایند؛ اما تمام دانشجویان به دستور امر به معروف اجرا کردند. اما بعدتر مسول امر به معروف گفت باید نقاب بپوشیم و تنها چشم‌های ما معلوم شود.

یکی از دانشجویان دختر که نمی‌خواهد، نامش در این گزارش گرفته شود، می گوید صبح امروز شماری از دانشجویان دختر حتٲ لت وکوب شدند.

یک دانشجوی دیگر با تٲیید اقدامات سخت‌گیرانه اداره امر به معروف طالبان در برابر دانشجویان دختر در دانشگاه بلخ می گوید؛ روزانه برای ده ها دانشجوی دختر اجازه ورود به دانشگاه داده نمیشود.

یک دانشجوی دیگر در دانشگاه بلخ می گوید این اقدامات سخت‌گیرانه طالبان سدی برای ادامه تحصیل دختران است.

این دانشجو در ادامه تٲکید دارد، که چندین هم‌صنفی‌اش به دلیل اقدامات سخت‌گیرانه طالبان دانشگاه را ترک کردند.

اقدامات سخت‌گیرانه طالبان در برابر دانشجویان دختر در دانشگاه‌های دولتی پیشینه دارد؛ و گزارش‌ها از دانشگاه‌های بامیان، بغلان، کندز، کابل، برهان الدین ربانی و… نیز به نشر رسیده بود.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *