منابع در دانشگاه بامیان به مهر نیوز گزارش دادند، که رهبری این دانشگاه با گذشت هر روز محدودیت‌های تحصیلی؛ بر دانشجویان را افزایش می دهد.
یک منبع در دانشگاه بامیان می‌گوید، در تازه‌ترین مورد رٸیس این دانشگاه؛ به تمامی آمران دانشکده‌ها دستور داده است؛ که برای دانشجویان دختر ابلاغ نمایند، با حجاب کاملٲ سیاه به صنف‌ها حاضر شوند.

این منبع می‌گوید، دختران دانشجویی که این دستور عمل را نادیده بگیرند؛ اجازه ورود به دانشگاه را نخواهد داشت.

به نقل از این منبع، هفته دوبار مسولان امر بالامعروف طالبان از صنف‌های دانشجویان دختر نظارت میکنند؛ واگر دانشجوی خلاف دستور عمل امر بالمعروف دیده شود؛ در نخست به دانشجو هشدار داده میشود؛ و اگر برای بار دوم تکرار شود، به خانواده دانشجو هشدار داده میشود؛ و اگر برای بارسوم تکرار گردد دانشجو از دانشگاه اخراج می‌گردد.

همچنان رٸیس دانشگاه بامیان دستورات تازه‌ای نیز به دانشجویان مرد وضع نموده است.

یک منبع دیگر به رسانه مهر نیوز تٲیید کرده است، که به استادان و دانشجویان مرد دستور داده شده است؛ که با دستار و یا کلاه به دانشگاه بیایند.

یکی از دانشجویان مرد دانشگاه بامیان، در گفتگو به مهرنیوز تٲیید کرد، که روز گذشته ده‌ها دانشجوی این دانشگاه به دلیل نداشتن دستار و کلاه اجازه ورود به دانشگاه داده نشد.

یک دانشجوی دیگر با نام مستعار (احمد) می گوید، مسولان طالبان در این ولایت با گذشت هر روز محدودیت‌ها را بر دانشجویان می‌افزاید.

این دانشجو دلیل این اقدام طالبان را دل‌سرد کردن دانشجویان از تحصیل و نیز ترک دانشگاه گفته است.

عبدالله نام مستعار دیگر دانشجوی این دانشگاه است، و در ادامه می‌گوید، بعد از سقوط حکومت نیمی از هم‌صنفی‌هایش ترک تحصیل کردند.

این منابع از برخورد تعصب‌آمیز ریاست دانشگاه بامیان با دانشجویان هزاره نیز شکایت دارند.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *