اداره امور طالبان، می‌گوید، در یک‌سال گذشته ۸ اداره حکومت پیشین را منحل و ۶اداره جدید ایجاد کردند.
در جلسه حساب‌دهی مقام‌های اداره امور طالبان گفتند، که به دلیل تنظیم بهتر امور و جلوگیری از تداخل وظیفه‌ای شماری از ادارات را منحل و شماری دیگر را ایجاد کردند.

دفتر شورای امنیت ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی، ریاست‌های دارالانشای سنا و پارلمان، کمیسیون‌های انتخابات و شکایات، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و کمیسیون حقوق بشر اداراتی هستند؛ که در زمان حاکمیت یک ساله طالبان منحل گردیده است.
همچنان اداره امور طالبان تٲیید کرد که شماری از ادارات دیگر بر وزارت خانه‌ها مدغم شده است.

رادیو تلویزیون افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اداره زون پایتخت، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مبارزه با فساد، ریاست امور کوچی ها، اداره هوانوردی ملکی و اداره ارگان های محلی با وزارت‌ها مدغم گردید.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، اداره غذا و ادویه، ریاست عمومی شاروالی ها ادارات است که توسط حکومت طالبان ایجاد شده است.

به دستور رهبر طالبان در ماه ثور کمیسیون حقوق بشر منحل شد؛ اما این اقدام طالبان واکنش‌ کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل را داشته است.

کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، این اقدام طالبان را محکوم کرد، و انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر حاکمیت طالبان را عقب‌گرد خوانده است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *