وزارت عدلیه حکومت طالبان در نشستی مطبوعاتی تٲکید دارد این کشور زیر اداره آنان نیاز به قانون اساسی ندارد.
معین وزارت عدلیه حکومت طالبان در این نشست مطبوتاتی؛ مبگوید، امور کشور از قوانین اسلامی حل و فصل میشود.

عبدالکریم حیدر، معین این وزارت اداره طالبان تٲکید دارد؛ که همین اکنون مشکلات مردم در سرتاسر افغانستان بر اساس فقه حنفی حل میگردد.

این مقام طالبان تٲکید میکند، که در هر کشور اسلامی قران کریم، سنت پیامبر اسلام و فقه همان کشور اصل و متن قانون اساسی خواهد بود.

معین وزارت عدلیه طالبان می‌افزاید، که اگر رهبر امارت اسلامی افغانستان به وزارت عدلیه هدایت بدهد رهبری این وزارت قانون اساسی امارت اسلامی را بر بنیاد قوانین اسلامی آماده میکنند.

رهبری وزارت عدلیه حکومت طالبان در این نشست نیز به فعالیت احزاب سیاسی پرداخته است. این وزارت تٲکید دارد، که در وضعیت کنونی فعالیت احزاب سیاسی نیاز نیست.

بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان، فعالیت وکیلان مدافع زن نیز در این وزارت متوقف شد؛ اما وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید، این وزارت بر اساس احکام اسلام به زنان داده خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *