مسولان میدان هوایی کابل حکومت طالبان می‌گویند، مالیات بر پروازهای داخلی و خارجی را افزایش دادند.

عبدالهادی حمدان رییس میدان هوایی کابل حکومت طالبان در گفتگو با یک رسانه‌ داخلی افغانستان با تٲیید این موضوع؛ تٱکید دارد، که مالیه تکت پروازهای داخلی و خارجی افزایش دادند.

او در ادامه میگوید، مالیات تکت‌های خارجی را تا ۲۵دالر افزایش داده است؛ و مالیه تکت‌های داخلی را ۵دالر افزایش دادند.

رییس میدان هوایی کابل می‌گوید که بر بنیاد تغییرات جدید، بیست‌وپنج دالر مالیه در تکت‌ پروازهای خارجی و پنج دالر در تکت‌های داخلی افزایش آمده است.

اقای حمدان تٲکید دارد، که این تصمیم از تاریخ اول سپتمر سال روان بر پرواز‌های داخلی و خارجی تطبیق میشود.

عبدالهادی حمدان، رییس میدان هوایی کابل حکومت طالبان میگوید؛ این تصمیم بر اساس این گرفته شد؛ که خدمات زمینی میدان هوایی کابل توسط یک شرکت خصوصی پیش برده میشود.

او در ادامه میگوید، مصارف این شرکت از مالیات گذشته برآورد نمیکرد؛ و مجبور شدند، مالیات تکت‌های داخلی و خارجی را افزایش بدهند.

در همین حال شماری از شرکت‌های خصوصی هوایی تغییرات یاد شده، را به زیان مسافران میدانند.
مسول این شرکت خصوصی تٲکید دارد، که با افزایش این مالیات، مالیه هر مسافر که به خارج کشور می‌روند به ۶۰دالر رسیده است.

داود شریفی مشاور شرکت هوایی کام ایر میگوید، افزایش مالیات از تکت‌های که قبلن گرفته شده است معاف می‌باشد.

با این وجود یک دفتر تکت فروشی در کابل با آنکه نمیخواهد نامی از این دفتر گرفته شود؛ با افزایش مالیات بر تکت‌های داخلی و خارجی بهای تکت‌ها نیز افزایش یافته است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *