اداره احصاٸیه و معلومات اداره طالبان میگوید از هفته آینده تغییراتی به تذکره برقی ایجاد خواهد شد.
محمد حلیم رافع سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات تٲکید دارد؛ که تذکره‌های جدید با نشان «جمهوری اسلامی» چاپ شده و تغییرات دیگری هم در آن اضافه شده است.

سخنگوی این اداره میگوید، تذکره‌های برقی برای ده سال اعتبار خواهد داشت، گزینه ولسوالی در تذکره های برقی جدید اضافه شده؛ و به‌جای وزارت داخله نام اداره ملی احصاٸیه و معلومات افغانستان درج خواهد شد.

این اداره میگوید، در ماه‌های پسین به کمبود مواد خام تذکره های برقی دچار شده که اکنون برای تٲمین مواد خام تذکره‌های برقی با یک شرکت کوریایی قرارداد بستند و این مشکل مرفوع شده است.

این اداره در ادامه میگوید، اولین محموله تذکره چاپ نشده، که شامل پنجصد هزار تذکره است، هفته آینده به کابل می‌رسد؛ و به‌زودی سه میلیون تذکره دیگر به افغانستان خواهد رسید.

سخنگوی اداره احصاٸیه و معلومات میگوید، روزانه تا سه هزار تذکره برقی توزیع میکنند؛ اما این رقم در ماه‌های گذشته تا ده هزار در روز می‌رسید.

بر اساس آمارهای این اداره بعد از سقوط حکومت و روی کار آمدن حکومت طالبان بیش از دو میلیون تدکره توزیع کردند.

اداره احصاٸیه و معلومات طالبان تٲیید کرد، که از ۶۸مرکز توزیع تذکره برقی در کشور تاکنون هشت میلیون و دوصدهزار تن تذکره برقی دریافت کردند.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *