لیندا توماس گرینفیلد، نماینده‌ی امریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت میگوید؛ اقتصاد افغانستان نابود شده و مقصر اصلی این وضعیت طالبان است.
خانم گرینفیلد در ادامه تٲکید کرده است، که امریکا پول‌های منجمد شده، که متعلق به مردم افغانستان است به طالبان نمی‌دهد.

او در ادامه گفته است، که کشورهای جهان در مهار فعالیت‌های تروریسم در افغانستان جدی عمل خواهدکرد؛ به این دلیل از دسترسی بدون قید و شرط طالبان به میلیاردها دالر پول مردم افغانستان حمایت نمیکند.

نماینده امریکا در سازمان ملل تٱکید دارد، که طالبان به جای جلب کمک‌های جامعه جهانی به رهبر القاعده در کابل پناه داده است.

او در ادامه میگوید اعتماد کردن بر طالبان دشوار شده است، و به این دلیل که به دشمنان امریکا و جهان پناه داده است.

خانم گرینفیلد از وضعیت اقتصادی مردم افغانستان نگرانی کرده و تٲکید دارد، بعد از سقوط حکومت به دست طالبان بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان است؛ سیستم ضد پول شویی جهانی را ندارد.

نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در ادامه از کشورهای روسیه و چین به شدت انتقاد کرده و میگوید؛ کمک‌های بشر دوستانه این دو کشور کم‌رنگ است.

نماینده امریکا میگوید، از زمان تسلط طالبان به افغانستان، امریکا و جهان دو میلیارد دالر به مردم افغانستان کمک‌های بشر دوستانه ارسال کرده است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *