اتحادیه اروپا بار دیگر به امارت اسلامی گوش‌زد کرده است؛ که این اتحادیه از خواست‌های مشروع مردم افغانستان نخواهد گذشت.

رٸیس اتحادیه اروپا در افغانستان تٲکید کرده است، که مهم‌ترین خواست کشور‌های اروپایی بازگشایی مکاتب دخترانه؛ در افغانستان خواهد بود.

آرنوت پاولز رئیس هیٸت اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است؛ که بازگشایی مکاتب دخترانه اولویت نخست این اتحادیه پنداشته میشود.

وی همچنان در گفتگو به طلوع نیوز تٲکید دارد، که اولویت دوم این اتحادیه حق کار برای زنان خواهد؛ و در گام بعدی این اتحادیه تٲکید بر حقوق بشر و آزادی بیان خواهد داشت.

نماینده اتحادیه اروپا در این گفتگو بر شکل‌گیری یک سیستم سیاسی موثر و همه‌شمول؛ برای افغانستان نیز پافشاری کرده است.

آقای پاولز در ادامه گفته است، که این اتحادیه خواست‌های مشروع مردم افغانستان را میداند؛ و این خواست‌ها را به رهبری امارت اسلامی نیز شریک کرده است.

هرچند بارها امارت اسلامی این خواست‌های جامعه جهانی را؛ دخالت در امور داخلی افغانستان پنداشته است. اما مسول اتحادیه اروپا در افغانستان تٲکید دارد، که خواست‌های جامعه جهانی برای ایجاد حکومت همه‌شمول وفراهم‌سازی حق کار و آموزش به زنان به معنای دخالت در امور داخلی افغانستان نیست.

نزدیک به ۳۴۰روز، از بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم میگذرد. اما تاکنون طالبان هیچ پیام واضع و روشن از بسته ماندن مکاتب دخترانه ویا بازگشایی این مکاتب؛ ارایه نکرده است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *