دفتر سر مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)؛ با نشر گزارش نهایی که گزارش اول آن در ماه جون نشر شده بود؛ گفته است، که از محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان درخواست مصاحبه مستقیم را کرده بود؛ اما وی این درخواست را رد کرده است.

در گزارش سیگار آمده است اشرف غنی در این مصاحبه وکیل‌اش را فرستاده است که وکیل وی از میان ۵۶ پرسش سیگار تنها به شش پرسش پاسخ داده است.

جان ساپکو، سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است؛ که ادعاها در مورد سرقت میلیون‌ها دالر پول توسط اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، هنگام فرار از این کشور به برررسی گرفته است.

در این گزارش آمده است، با در نظر داشت بیرون شدن فوری، ظرفیت وزن، توانایی محدود هلیکوپتر‌ها، اظهارات شاهدان عینی موجود در هلیکوپتر‌ها چنین به نظر می‌رسد که اندکی بیشتر از ۵۰۰ هزار دالر پول در هلیکوپتر اشرف غنی موجود بوده است.
در گزارش سیگار آمده است، که میلیون‌ها دالر در روز سقوط حکومت از ریاست جمهوری افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی، ناپدید شده است.

دفتر سر مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در این گزارش به نقل از چند مقامات ارشد حکومت پیشین تٲیید کرده است؛ که تنها پنج میلیون دالر پول نقد اشرف غنی در ریاست جمهوری ناپدید شده است.

وکیل آقای غنی در پاسخ به یافت شدن پول‌های نقد در مقر ریاست جمهوری به سیگار گفته است؛ که پول‌های یافت شده از دارایی ‌های شخصی آقای غنی خانم وی بوده است.

در این گزارش سیگار، آمده است، که مقامات اوزبیکستانی، بعد از نشست هلیکوپتر‌های اشرف غنی و همراهانش، تمام وسایل که با خودشان آورده بودند تصویربرداری کردند.

شماری از کارمندان ریاست جمهوری با برخی از پول‌هایی که، در ارگ یافته بودند با یک طیاره به مبلغ ۱۲۰ هزار دالر چارتر شده به ابوطبی رفتند.

بر اساس گزارش سیگار، بودجهٔ سالانهٔ ریاست عمومی امنیت ملی نزدیک به ۲۲۵ میلیون دالر بود؛ اما در ۱۴ اگست از سیف این ریاست ناپدید شد. اما ناپدید شدن پول اپراتیفی ریاست امنیت ملی را دو مقام دیگر حکومت پیشین رد کرده تٲکید دارند این پول‌ها به دست طالبان رسیده است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *