مولوی عبدالسلام عابد خطیب پیشین مسجد عبدالرحمان واقع در شهرکابل، خطاب به طالبان گفته است؛ آنچه دستورات تازه‌ی رهبری امارت اسلامی برای منع تحصیل زنان و دختران صادر شده است خلاف اسلام است.

عبدالسلام عابد که از عالمان برجسته‌ی افغانستان است، می‌گوید، وی در راه اسلام ریشش را سفید کرد؛ و قربانی جانی و مالی فراوانی داده است؛ و آماده مناظره با امارت اسلامی در پیوند به منع تحصیل زنان است.

این عالم دین خطاب به طالبان می‌گوید، در صورت مناظره با وی اگر امارت اسلامی ثابت کرد؛ که آموزش و تحصیل زنان خلاف اسلام است؛ وی دست طالبان را خواهد بوسید، به همه اعلام می‌کند، که دین اسلام جهل و سکوت را می‌خواهد.

این عالم دین از طالبان خواست در موضوع ممنوعیت تحصیل زنان از رهبری خود اطاعت نکنند؛ زیرا به گفته او پیامبر اسلام گفته است که “اطاعت نیست از امیری که معصیت خالق را می‌کند.”

عبدالسلام عابد، از علمای دین افغانستان نیز خواسته است، در برابر این تصمیم رهبر طالبان سکوت نکنند؛ و حق را بگویند.

به تازگی ویدیوی از عبدالسلام عابد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ که واکنش شدیدی این عالم دین را در پیوند منع تحصیل زنان توسط رهبر طالبان را به همراه داشته است.

این عالم دین با انتقاد از سکوت دیگر عالمان دین در برابر اقدامات طالبان می‌گوید: “آن‌ها مردم را از وظیفه اخراج کردند، و ما خاموش بودیم؛ دساتیر عجیب و غریب دادند و ما خاموش بودیم، نقد نکریم و در انتظار ماندیم که امروز جور می‌شود یا فردا جور می‌شود.”

آقای عابد تاکید دارد، که اکنون نابودی ملت را دیده نمیتواند، و خاموش باشد؛ او همچنان در واکنش به دستورات منع تحصیل زنان می‌گوید، هیچ واژه‌ی برای تقبیح این دستورات وجود ندارد؛ و خواهان بازگشایی فوری درب مکاتب و دانشگاه‌های کشور به روی زنان افغانستان است.

عبدالسلام عابد قبل از تسلط طالبان در “۱۵ اگست ۲۰۲۱” خطیب مسجد عبدالرحمن، بزرگترین مسجد جامع در شهر کابل بود؛ و طالبان وی را در ماه قوس سال گذشته مسولیت خطابت مسجد جامع عبدالرحمن را گرفت؛ و با یک سخنرانی اعتراضی مسجد را ترک کرد.

این عالم دین یک بار در زیر حاکمیت طالبان زمانی که مسجد را ترک می کرد؛ و در هنگام بازگشت به خانه‌اش، در انفجار ماین مقناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش زخمی برداشته بود.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *