منابع در افغانستان گزارش دادند، که ده‌ها اثر نویسندگان افغانستان به دلایل مختلف از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اجازه چاپ و نشر داده نشدن است.

یک منبع در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید، آثار نویسندگانی که قرار است؛ چاپ گردد، در نخست برای بررسی به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ارسال می‌گردد و بعد دستور چاپ اثر به ناشر داده میشود.

این منبع افزوده است، که بعد از سقوط حکومت تنها به کم‌تر از پنجا اثر نویسندگان اجازه چاپ داده شده؛ که اکثریت این اثرها به زبان پشتو نگاشته شده است.

مسول یک انتشارات مطرح افغانستان در کابل به مهرنیوز می‌گوید؛ اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان به آنان دستور داده است؛ که آثار نویسندگان را بدون بررسی این وزارت چاپ نکنند؛ و صروت تخلف جواز آنان مسدود و جریمه سنگین خواهد شد.

با این همه مسول این انتشارات به مهرنیوز می گوید، آنان بیش از ۲۰اثر نویسندگان را به وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بررسی ارسال کردند؛ اما ماه‌هاست از سرنوشت این آثار خبری نیست.

این منبع می گوید، چندین بار از سرنوشت آثار نویسندگان به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کردند؛ اما مسولان این وزارت پاسخ روشنی از سرنوشت این آثار به آنان نمی دهد.

مسول این انتشارات به مهرنیوز تٲیید میکند، که آثار نویسندگان فارسی زبان مانند داستان، رمان و شعر توسط چندین هٸیت بررسی میشود.

در همین حال با اقدامات سخت‌گیرانه‌ی طالبان بر نشر و چاپ آثار نویستدگان؛ کار وبار ناشران در افغانستان نیز به گونه بی‌پیشینه‌ی کاهش یافته است.

احمد (نام مستعار) مسول یک انتشارت در کابل است، و میگوید، انتشارات وی چندین دهه در این عرصه در افغانستان فعالیت داشته است؛ اما با سقوط حکومت و حاکمیت طالبان انتشارتش به شدت زیان کرده است؛ و اگر این وضع تا چند ماه آینده ادامه یابد، احتمال دارد، که انتشاراتش ورشکسته شود.

یکی از انتشارات در جوی شیر کابل.

او در ادامه به مهرنیوز می گوید، با وضع محدودیت ها در چاپ آثار؛ نویسندگان کشور به بیرون از افغانستان آثار شان را به چاپ می رسانند.

مرکز جوی شیر کابل.


در همین حال منابع در جوی شیر کابل که نمایندگی اکثریت ناشران افغانستان آن‌جا استند؛ به مهرنیوز می گویند؛ خرید و فروش کتاب‌ها نیز به گونه بی پیشینه‌یی کاهش یافته است. مسول یک انتشارات در جوی شیر کابل به مهرنیوز تٲکید دارد، که در گذشته خریدان زیادی به آنان مراجعه می‌کردند؛ اما در روز تنها چهار خریدار به آنان مراجعه می کنند؛ که یکی آنان کتاب مورد نیاز شان را می گیرند.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *