منابع در بخش‌های شهر کابل گزارش دادند، از صبح روز شنبه این هفته کارمندان وزارت امر به معروف اداره طالبان؛ اقدام به بستن حمام‌های زنان کردند.

یک منبع در ساحات خیرخانه کابل در گفتگو مهرنیوز تٲیید می کند، که در این ساحه چندین حمام زنانه به دستور کامندان اداره امر به معروف طالبان مهر و لاک شده است.

کارمندان اداره امر به معروف طالبان به مالکان حمام‌های زنانه گفته است؛ فعالیت حمام‌های زنانه در داخل شهر و گیر وبار مردم خلاف شریعت است.


در همین حال منابع در غرب کابل در دشت برچی گزارش دادند؛ که طالبان در جستجوی حمام‌های زنانه در دشت برچی‌اند.

یک منبع تٲیید کرد، که روز گذشته کارمندان وزارت امر به معروف طالبان چندین حمام زنانه را در ساحات مختلف دشت برچی مسدود کرده است.


به بنیاد گزارش‌ها سه زن که مسولیت حمام‌های زنانه به دوش شان بودند، نیز به گونه موقت بازداشت شده بود؛ اما دوباره این زنان آزاد گردید.


کارمندان وزارت امر به معروف طالبان با مالکان حمام‌های زنانه نیز برخورد زشت و تحقیر و توهین کردند.
گفته شده است، این اقدام طالبان در تمام ساحات مختلف شهر کابل آغاز شده است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *