بر بنیاد گزارش وزارت دفاع کانادا، این کشور تصمیم دارد، از شهروندان دیگر کشورها که در کانادا زندگی می‌کنند، سربازگیری نمایید.

وزارت دفاع کانادا برنامه‌ی را اعلام کرده است، شهروندان دیگر کشورها که اقامت دایمی این کشور را ندارند، نیز اجازه می‌دهد، که در بدنه ارتش این کشور جذب گردد.

پیش از این تنها شهرودانی که تنها اقامت دایمی کانادا را دارند؛ می توانستند، جذب ارتش این کشور گردد.

پنج‌سال پیش قوای مسلح کانادا در طرح دراز مدت گزینه‌ی را اضافه کرد، که شهروندان دیگر کشورها که به کانادا آمدند، و دارای مهارت های ویژه‌ی در امور نظامی یا تخصصی داشته باشند، می‌توانند، به ارتش این کشور درخواست بدهند.

بر بنیاد گزارش‌ها این تصمیم دولت کانادا درحالی گرفته شده است؛ که ارتش این کشور به کم‌بود نیروی نظامی دچار شده است.

همچنان جذب نیروی نظامی به کسانی اولویت داده میشود، که تخصص و تجربه در امور نظامی داشته باشد و افراد که با نیروهای کانادایی همکاری کرده باشد؛ نیز اولویت داده میشود.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *