تصاویر از آرام‌گاه احمدشاه مسعود فرمانده ضدطالبانی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، که نشان می‌دهد، سنگ آرام‌گاه این فرمانده در پنجشیر شکسته شده است.

هرچند تاکنون روشن نیست، این اقدام توسط کی‌ها انجام شده است، اما ولایت پنجشیر زادگاه فرمانده مسعود که زیر حاکمیت سنگین نیروهای طالبان قرار برای چندمین بار سنگ آرام‌گاه احمدشاه مسعود تخریب می گردد.

تخریب سنگ آرام‌گاه احمدشاه مسعود، واکنش‌های شدیدی را به همراه داشته و شماری این کار را نیروهای طالبان پیوند می دهند.
در واکنش به تخریب مداوم آرام‌گاه احمدشاه مسعود، علی میثم نظری مسول سیاست خارجی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود؛ چنین نگاشته است.

واکنش مسول سیاست خارجی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به تخریب سنگ آرام‌گاه احمدشاه مسعود.

هرچند این بار اول نیست که به آرام‌گاه احمدشاه مسعود بی‌حرمتی میشود؛ اما شهروندان افغانستان این اقدام را افزایش نفاق در میان شهروندان افغانستان می داند.

پس از حاکمیت طالبان تصاویری از نیروهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی درز کرد، که نشان دهنده بی‌حرمتی به آرام‌گاه و عکس‌های احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بوده است.
زیر حاکمیت طالبان برای بار سوم آرام‌گاه احمدشاه مسعود تخریب گردیده است؛ وتاکنون طالبان کدام واکنشی در این مورد نداشته است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *