نمایندگی سازمان ملل متحد، در گزارشی می گوید، از ماه اگست سال ۲۰۲۱تاکنون دوصد مورد نقض حقوق بشری در برابر خبرنگاران را به ثبت رسانده است.


یوناما در گزارشی می‌گوید، این تعداد خشونت‌ها کارمندان رسانه‌ها بعد از سقوط حکومت و حاکمیت طالبان بی‌سابقه بوده است.

نمایندگی سازمان ملل متحد می گوید، موارد خشونت در برابر خبرنگاران شامل دستگیری های خودسرانه، بدرفتاری، تهدید وارعاب میشود.
یوناما در این گزارش می گوید، رسانه‌های افغانستان در خطر نابودی قرار دارد و باید برای حفظ این دستاورد تلاش همه جانبه صورت گیرد.


همچنان نمایندگی سازمان ملل متحد در این گزارش تٲکید دارد، که باید معافیت از مجازات در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان پایان یابد.

نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان نیز از گسترش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران نگرانی کرده و خواهان پایان این خشونت‌ها در برابر خبرنگاران استند.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *