یک منبع در جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتگو به مهرنیوز تٲیید کرد، که عملیات نیروهای این جبهه به دلیل آرایش نظامی برای موفقیت در جنگ با طالبان متوقف شده است.

این منبع با آنکه نمیخواهد نامی از او در گزارش ذکر گردد، به مهرنیوز تٲیید میکند، که قرار است، عملیات جبهه مقاومت ملی افغانستان تا چند روزدیگر در بخش های افغانستان آغاز گردد.

این منبع تٲیید میکند، که در یک سال گذشته نیروهای این جبهه به گونه پراگنده و بدون هماهنگی با نیروهای دیگر در برابر طالبان جنگیدن. منبع افروده است، که هرچند در سال گذشته به طالبان تلفات سنگینی وارد کرده است؛ اما تلفات نیروهای این جبهه نیز غیر قابل باور بوده است.

به نقل از منبع معتبر در درون جبهه مقاومت ملی افغانستان تٲکید، دارد، که این آرایش مرحله دوم جنگ این نیروها در برابر طالبان خواهد بود.
در همین حال گزارش های وجود دارد، که رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، اصلاحاتی را برای کاهش تلفات نیروهای این جبهه، هماهنگی میان تمام جبهات همجوار و تجهیز نیروهای این جبهه روی دست گرفته است.

منبع معتبر تٲیید کرد، که تمام آمادگی ها برای نیروهای جبهه مقاومت ملی در فصل سرما نیز گرفته شده است.
منبع به مهرنیوز تٲیید کرده است، که احتمال دارد، در بخش دوم عملیات نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان فعالیت این نیروها گسترش یابد.
در هفته‌های گذشته تحرکات نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گاهش چشم‌گیری داشته است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *