منابع در کابل میگویند، اداره استخبارات طالبان بر صرافی‌های سرای شهزاده کابل به شدت نظارت دارند.

یک منبع در سرای شهزاده کابل می‌گوید، مالکان صرافی‌ها در سرای شهزاده کابل از برداشت دالر و انتقال آن در بیرون از صرافی‌ها منع شدند. این منبع می گوید، چندین صراف به دلیل انتقال دالر از صرافی به جای دیگر بازداشت و مورد تحقق قرار گرفته است.

در همین حال یک منبع با تٲیید نظارت شدید استخبارات طالبان بر صرافی‌های سرای شهزاده کابل می‌گوید؛ طالبان برای کنترول بهای دالر در بازار مالکان صرافی‌ها را تهدید میکند.

یک منبع با آنکه نمیخواهد نامش در گزارش ذکر گردد؛ به مهرنیوز میگوید، این اقدام طالبان برای جلوگیری از چاقاق دالر و نیز کنترول بهای دالر در بازارها گفته است.

استخبارات طالبان در دو هفته گذشته بیش از پنج تن را به بهانه‌های مختلف از سرای شهزاده کابل بازداشت کرده؛ که در میان این افراد مالکان صرافی‌های سرای شهزاده کابل نیز استند.

مالک یک صرافی در گفتگو به مهرنیوز با آنکه نمیواهد نامش افشا شود، می‌گوید بانک مرکزی طالبان محدودیت‌های ویژه‌یی برای داد و ستد پولی در سرای شهزاده کابل وضع کرده است.

در همین حال در دو هفته گذشته بهای یک دالر از 89پول تا 85پول کاهش یافته بود، اما دالر دوباره به ارزش گذشته‌اش برگشته است.

منابع می‌گویند، در سرای شهزاده کابل داد و ستد تجاری با ارز دیجیتلی عدم برداشت بیش از صدهزار دالر و انتقال آن به جای دیگر عدم معامله با مقام‌های پیشین حکومت افغانستان و نیز عدم تبادله بیشتر از یک میلیون افغانی به دالر از محدودیت‌های است؛ که بر صرافی‌های سرای شهزاده کابل وضع شده است.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *