احمد با نام مستعار از نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان بود، و در 14سال گذشته در 21 ولایت افغانستان در برابر طالبان جنگید. او در این مدت سه بار زخمی شد، و دوباره صحت‌یاب شد، و به وظیفه برگشت. احمد در گفتگو به رسانه مهرنیوز میگوید؛ طالبان توان مقابله با نیروهای پیشین افغانستان را نداشت؛ بارها در برابر آنان شکست خورد است.

احمد (نام مستعار سرباز حکومت پیشین) در این گفتگو به مهرنیوز تأیید میکند، که حکومت افغانستان و فروپاشی نظام به طالبان تسلیم شده است.

این سرباز ارتش حکومت پیشین افغانستان می‌گوید، بعد از سقوط حکومت و گرفتن سلاحش به طالبان باور نداشت؛ و نیروهای طالبان در تلاش اقدامات انتقام‌جویانه در برابر نیروهای پیشین بوده است؛ وی نیز در تیررس طالبان قرار داشت.

احمد می‌گوید، بعد از سقوط حکومت به دست طالبان او امن نبود، و مدتی برای حفظ جانش پنهان شد؛ اما برایش اطلاع رسید که طالبان به شدت به دنبال اوست. او می گوید، چندبار در ساختمان مکتب خصوصی در کابل گذراند، و گاهی هم در خانه دوستانش.

احمد می گوید، خانه‌اش در خیرخانه کابل بود، و طالبان در این منطقه کابل بسیار زیاد بود. اما تلاشی خانه‌ها توسط طالبان آغاز شد؛ و برای زنده ماندش به محل تجمع معتادان مواد مخدر در سرای شمالی کابل پناه برد. در نخست با فرد معتاد به مواد مخدر که دانش‌آموخته یکی از دانشگاه‌های خصوصی بود؛ آشنا شد. احمد از این جوان پرسید که چرا این‌جا است؟ این جوان دانش‌آموخته که به مواد مخدر معتاد شده است، می گوید، بسیار تلاش کرد و ده‌ها بار درخواست کار به ادارات دولتی و غیردولتی افغانستان داد؛ اما برایش کسی کار نداد؛ و او مجبور شد، به ایران برود.

این سرباز ارتش حکومت پیشین افغانستان در ادامه می‌گوید، دو روز شب در کنار این جوان گذراند و در اول وی معتاد به مواد مخدر نبود؛ بعدتر مجبور شد، مواد مخدر استعمال کند. احمد می گوید با گذشت هر روز دل‌بسته‌گی اش به مواد مخدر بیشتر شد؛ و او دیگر کسانی به حساب می آمد، که مواد مخدر استعمال می کند.

احمد در ادامه به مهرنیوز می گوید، شش ماه‌ست که در کنار دیگر معتادان مواد مخدر زندگی‌اش ادامه دارد و ترک خانواده‌اش را داده است.

یکی از اعضای خانواده این سرباز ارتش حکومت پیشین افغانستان به مهرنیوز می گوید، احمد (نام مستعار سرباز ارتش) ترک خانه و خانواده‌اش را داده و همسر و تنها دختری سه ساله وی نگران سلامتی وی استند. توریالی برادر احمد به مهرنیوز میگوید، بارها تلاش کرد، تا دوباره وی را برگرداند اما برنگشت.

توریالی می گوید، ثریا دختر سه ساله احمد (نام مستعار سرباز ارتش) هر روز از پدرش یاد میکند، و در نبود پدرش اشک می‌ریزد. همسر احمد نیز به مهرنیوز می گوید، هفته یک بار با دخترش به تپه‌ی سرای شمالی شهر کابل برای پیدا کردن همسرش می رود؛ اما تاکنون سراغی از او پیدا نکرده است. فرشته همسر احمد در ادامه میگوید، هنوز هم امید دارد، که همسرش دوباره به خانه برگردد و به زندگی‌اش ادامه دهد.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *