از روز جهانی هنر در بدخشان با برپایی نمایشگاه‌ خیابانی کتاب توسط دانشجویان دختر گرامی داشت شد. برای برگزاری این نمایشگاه که زنان نقش اساسی را داشتند، به علاقمندان دانش بیشتر افزوده است.

این نمایشگاه با همکاری کتاب فروشی کتاب سرای اورانوش در شهر فیض‌آباد؛ با مدیریت دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان برگزار شد.

دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان از برگزاری چنین نمایشگاه‌ها استقبال کردند، و تٲکید دارند، که اگر فضا برای زنان بیشتر فراهم گردد آنان برنامه‌های برای افزایش فرهنگ مطالعه و دانش در این ولایت خواهند داشت.

دختران در صف برگزاری نمایشگاه کتاب.

یکی از بانوان اشتراک کننده در گفتگوبه مهرنیوز می‌گوید، چنین نمایشگاه‌‌ها برای افزایش توانمندی زنان به ویژه دانشجویان دختر و دانش‌آموزان محروم از مکتب مفید خواهد بود.

طاهره می‌گوید، او بعد از آنکه خبر شد، نمایشگاه کتاب در شهر فیض‌آباد برگزار میشود؛ با دوستانش که همه از مکتب محروم شدند به این نمایشگاه اشتراک کردند و کتاب های مورد علاقه شان را از این نمایشگاه دریافت کردند.

خانمی با چادری در نمایشگاه کتاب در بدخشان اشتراک کرده است.

او می‌گوید، به دلیل بسته شدن مکاتب دخترانه آنان به کم‌بود کتاب برای مطالعه مواجه شده بودند، و این فرصت مناسب برای دریافت کتاب‌ها برای مطالعه بوده است.

در همین حال یک اشتراک کننده دیگر به مهرنیوز تٲیید میکند، که سطع مطالعه در ولایت بدخشان بسیار پاٸین آمده است؛ و مردم به ویژه جوانان به منابع کتاب دسترسی ندارند. احمد زبیر می‌گوید، جوانان در این ولایت به دلیل گسترش فقر و تنگ‌دستی و افزایش بیکاری و نیز کم‌بود منابع کتاب برای مطالعه بیشتر به فکر فرار از کشور شان است.

در این نمایشگاه‌ کتاب‌های کودکانه نیز به نمایش گذاشته شد، و بخشی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه‌ کودکان بودند.

عکسی از نمایشگاه کتاب در بدخشان.

این نمایشگاه با ابتکار دانشجویان دختر در دانشگاه بدخشان با هماهنگی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان برگزار شد.

تصویری از نمایشگاه کتاب که برای بار دوم در زیر حاکمیت طالبان در بدخشان برگزار شد.

نمایشگاه‌ کتاب با مدریریت زنان زیر حاکمیت طالبان در ولایت بدخشان برای بار سوم است، که در خیابان‌های این ولایت برگزار میشود.

به اشتراک بگذارید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *