ماه: دسمبر 2022

فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان به نخست وزیر کانادا نامه‌ی سرگشاده فرستادند

نخست وزیر کانادا. کانادا. فعالان حقوق زن در کانادا. جاستین ترودو. وزیرخارجه کانادا. شروندان افغانستان در کانادا.