ماه: نوامبر 2022

کانادا اعلان کرده است که سیستم پروسس ویزه را در پاکستان هند و مانیلا سرعت می بخشد.

کانادا، مهاجرت در کانادا، تسهیل روند پروسس ویزه کانادا. جذب نیروی کار برای تسهیل روند پروسس در کانادا. سفارت کانادا…