ماه: سپتامبر 2022

جزٸیات تازه : طالبان ۱۹جان باخته و۲۷زخمی را تٲیید کرد – شاهدان عینی آمار بیشتر است.

منابع در غرب کابل گزارش دادند، امبولانس‌ها در انتقال زخمیان و قربانیان رویداد مرکز آموزشی کاج به تٲخیر اقدام کردند.…

تغییر سلیقه‌‌ای مخاطبان روزنامه‌ در کانادا – مردم دیگر علاقه‌یی به روزنامه‌ چاپی در ندارد.

به گزارش رسانه‌های کانادایی علاقه مردم این کشور نسبت به روزنامه چاپی بسیار کاهش یافته است؛ و دیگر مخاطبان روزنامه‌…