ماه: آگست 2022

رحمت الله نبیل از آغاز عملیات نظامی پاکستان در خاک افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستانی خبر داده است.

رحمت الله نبیل رٸیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید؛ پاکستان عملیات نظامی علیه طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان آغاز…