بلومبرگ به نقل از مقامات سازمان ملل: داعش سفارت‌های چین، هند و ایران را در افغانستان تهدید کرده است

داعش، طالبان، سفارت ایران، سفارت هند، سفارت چین، تهدید داعش، سازمان ملل، نگرانی امنیتی، اخراج کامندان سفارت عربستان سعودی،